Aanmelden

Aanmelding vindt plaats door het inschrijfformulier op de website volledig in te vullen en te verzenden. Het lidmaatschap vangt aan op de gewenste startdatum, zoals op het inschrijfformulier staat aangegeven.
Door inschrijving verklaart de deelnemer de algemene voorwaarden van Outdoor Workouts te accepteren.
Als je zwanger bent stopt je lidmaatschap automatisch op de uitgerekende datum. Mocht je eerder dan je uitgerekende datum bevallen, dan kan je dit aan ons doorgeven en dan wordt het abonnement op de bevaldatum stopgezet. Doorgeven kan via een e-mail.

Lidmaatschap, termijn en betalingsvoorwaarden

De betaling geschiedt via Tikki begin van de maand. Betaling voor deelname aan de trainingen is vooraf.
Deelname aan de workouts van Outdoor Workouts wordt geblokkeerd zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan (zonder opgaaf van geldige reden). Outdoor Workouts is gerechtigd bij een betalingsachterstand de relatie met de deelnemer te beëindigen, zonder dat de betalingsverplichting komt te vervallen.

Outdoor Workouts behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. Tenminste 3 maanden voor een prijswijziging word je hiervan op de hoogte gebracht. Voor de lopende contractduur worden de prijzen niet gewijzigd.

Het abonnement is persoonlijk en niet overdraagbaar.

Outdoor Workouts behoudt zich het recht voor om trainingstijden, -plaats, -programma’s e.d. te wijzigen.
De workouts gaan altijd door. Alleen bij extreem slecht weer (ijzel en onweer), of door ziekte van de trainster gaat de workout niet door en wordt er een inhaalmogelijkheid aangeboden.
De trainingen gaan het hele jaar door. Behalve op sommige feestdagen, zonder dat dit zal leiden tot contributie vermindering of restitutie. Outdoor Workouts kan niet aansprakelijkheid gesteld worden voor zoekgeraakte, beschadigde en/of gestolen persoonlijke eigendommen.
Als de deelnemer geen gebruik maakt van het recht tot deelnemen aan de workouts, die aangeboden worden door Outdoor Workouts, vindt geen restitutie van de contributie plaats.
Het is niet mogelijk om het abonnement stop te zetten wegens vakantie.
Deelname aan de Outdoor Workouts doet de deelnemer geheel op eigen risico.
Tijdens de training luistert de deelnemer goed naar haar lichaam en volgt zij de instructies op van de trainster.

Beëindigen

Het is mogelijk om het abonnement tijdelijk en per direct stop te zetten bij uitval door blessures of op medische indicatie. Dit dient zo snel mogelijk te worden doorgegeven via info@outdoorworkouts.nl. Je abonnement stopt na het doorgeven hiervan.
Zonder opzegging zal het abonnement automatisch maandelijks verlengd worden. Voor het Zwanger- abonnement geldt hierbij dat dit tot maximaal de uitgerekende datum van je zwangerschap loopt. Daarna wordt het abonnement automatisch stopgezet.
Houd rekening met een opzegtermijn van één maand. Zonder opzegging zal het abonnement automatisch maandelijks verlengd worden.